Anunci de licitació. Obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d’Almatret.

Surt a licitació les obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d’Almatret.

S’adjunta el link, que porta al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Almatret,  per més informació.

LINK :

Obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d’Almatret