ADJUDICACIÓ BAR DE LES PISCINES

Actualment esteu veient ADJUDICACIÓ BAR DE LES PISCINES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LES PISCINES

Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del servei del bar de les piscines.

Termini per presentar ofertes: 28 de maig de 2018

Descarregar clàusules