Anunci de licitació. Obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d’Almatret.

Surt a licitació les obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d'Almatret. S'adjunta el link, que porta al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Almatret,  per…

Continue Reading Anunci de licitació. Obres de reforma parcial del Bar de les Piscines i els vestuaris d’Almatret.

II PREMI ALMIA EDUCATIVA

L'Ajuntament d'Almatret h convocat la segona edició dels Premis ALMIA EDUCATIVA, amb l'esperit de mantenir i estimular la recerca educativa sobre ciència i energia. Anar a la web Descarregar PDF

Continue Reading II PREMI ALMIA EDUCATIVA

ADJUDICACIÓ BAR DE LES PISCINES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS PRIVATIU I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LES PISCINES Plec de clàusules administratives…

Continue Reading ADJUDICACIÓ BAR DE LES PISCINES